Actueel jeugdsentiment

Zie hem staan hier
de populaire populier
ja zei Jommeke direct
dat was nogal een project
leutig en plezant
samen nog geplant
wauw en nu al zo groot
Filiberke genoot
ondertussen een hele boom
nog gekregen van onze oom
een raad aan ieder kind
plant een boom
heb je later iets dat je verbindt
dat hoeft absoluut niet waar te zijn
zei professor Gobelijn
hij bedoelt absoluut waar te zijn
Ja zei Flip
kan ik van boom naar boom vliegen
er over vliegen
er in vliegen
er rond vliegen
Annemieke en Rozemieke schaterden
toen ze hun vrienden naderden
Pekkie kwam met het idee aandraven
dat hij de putten wel zou graven
ja laat ons een heel bos aanplanten
vertellen dan aan alle passanten
over hoe het begon
vanuit een luchtballon
ons eigen populierenbos
waar choco aan takken kan hangen
komaan vrienden laat ons aanvangen
en zo geschiedde
terwijl Kwak en Boemel
hun bespiedde

31 oktober 2020

Ukje

Mensen schrijven  over
van alles
omdat ze ook denken aan
van alles
kijk maar oma lees dit even
haar handen beven
oma zei vriendelijk en stil
geef je dan even mijn bril
ze wandelde met haar stok
schuifelend naar het schrijfblok
kreeg een krampje in haar maag
want ze las de lieve woorden
Oma ik zie je graag
de kleindochter lacht
oma weende zacht traantjes van geluk
door die woordjes van die kleine uk

30 oktober 2020

Inzicht

Hij gaf enkel daar om
roem en rijkdom
was nukkig en depressief
schreef een afscheidsbrief
toen een arme man aanbelde
hem op vraag zijn verhaal vertelde
maar zei ook op ’t einde nog
de lichten van uw Porsche branden  nog
dat wou ik u eigenlijk zeggen
toen u zelf vroeg
wie denkt u wel dat u bent
dat u hier zomaar aanbelt jij armoedige vent
de lichten van uw Porsche branden nog
ja
dat kwam ik eigenlijk zeggen
bedankte dat hij zijn verhaal
zij het onbedoeld
mocht uitleggen
de rijkaard kwam terug tot zijn zinnen
riep de verkleumde bejaarde man binnen
liet hem zijn afscheidsbrief lezen
de arme man legde zijn hand op zijn schouder
en zei, ach ik ben al wat ouder
van niets of niks aandeelhouder
maar geld wordt overschat
het geeft niet echt wat je graag had
innerlijke rust
gebrek aan pijn
verbondenheid
met zij die nog zijn
dat leidt tot gelukkig zijn
de man kwam tot inzicht
zag terug waar ‘t geluk ligt
houdt zich nu bezig met het goede
helpt mensen in armoede
kreeg echte vrienden
die hem niet verblinden
schreef opnieuw een brief
geen afscheidsbrief
wel een welkomstbrief

29 oktober 2020

Handige Harry

We zijn niet perfect
daarom een project
de jonge gentechnoloog
had iets bijzonders op ’t oog
hij vervulde een jongensdroom
speelde met 't menselijk genoom
wat was er dan aan de hand
hij wou aan elke vinger een hand
hoe handig zou dat wel niet zijn
dus hij probeerde voor de gein
na jaren van geduldig experimenteren
kon hij zijn handige Harry presenteren
de vraag die hij nu het meeste hoort
is dat wel ethisch verantwoord ?

28 oktober 2020

Eén en ander

De ene zei
ik heb de mensen leren kennen aan mijn boeken
ik heb ze nog altijd niet terug
de andere zei
ik heb de mensen leren begrijpen toen ik besefte
dat het ook dieren zijn
toen zei de wijze
’t is ’t één en ’t ander
noch ‘t één noch ‘t ander

27 oktober 2020

Herfstlitera

Na het avondeten
knus gezeten
in een zetel in een hoek
met een lekker boek
gure herfstwind streelt rolluiken
heerlijk onder een deken duiken
zalig om binnen te zitten
literair of poëtisch weg te pitten
zolang er niets wordt stuk gewaaid
of het dak wordt weg gemaaid
want dan doffe ellende
om uit te roepen wat een bende
doch terug naar de orde van de dag
met dat boekje als het effe mag
genieten van de gure herfstwind
als een onbezorgd spelend kind
elk geluidje oppikkend
af en toe schrikkend
om dan weer relaxed te zijn
opgaand in de verhaallijn

26 oktober 2020

Regenweer

Het is geen grapje
ze droeg een doorschijnend regenkapje
vroeger zag je dat wel meer
met regenweer
dames met zo een regenkapje
doch dit was nu
ze droeg een kapje en geen paraplu
was amper zestien jaar
wandelend op de natte trottoir
vroeg waarom ik lachte
dat was een onverwachte
ja sorry
ik had een iets oudere dame verwacht
zei ik eerder verlegen en zacht
dit is nog één van moemoe
maar ’t helpt goe
bovendien klein om mee te nemen
het ouderwetse wil ik er graag bijnemen
eerlijk ja jawel
het stond haar wel
ik zei haar nog vriendelijk goedendag
op haar gezicht kwam er een glimlach
we wandelden verder door op ‘t gemak
zij onder haar kapje ik onder mijn klak

25 oktober 2020

Kwaaltjes

Pijntjes en kwaaltjes
ieder zijn verhaaltjes
Tante Irma zei altijd
Pijn is pijn
en ieder voelt het zijn
ze vulde aan met
"hé jo"
alsof ze bevestiging vroeg
aan mij die nimmer kloeg
ik was ook nog zo klein
huppelend vooraan
op de levenslijn
Tante Irma
in mijn ogen toen al oud
een hart van goud
ondertussen al lang heen gegaan
van pijntjes en kwaaltjes ontdaan
doch springlevend in mijn gedachten
denkend aan haar gezegde
van pijntjes en klachten
Pijn is pijn
en ieder voelt het zijn...

24 oktober 2020

Groot en bont

Die ochtend bij het kijken naar de voederpaal
begint dit kort verhaal
loerend naar Heggemus en Pimpelmees
toen in een flits pardoes verrees
zo verrassend puur en echt
een Grote bonte specht
een vrouwtje zeker weten
de rode nekvlek is immers vergeten
die zie je enkel bij vadertje specht
maar ze gunt hem dat
zeer oprecht
schuifelend met rukjes omhoog
speurt ze met haar arendsoog
naar lekkers in de ruwe berkebast
waar haar kleverige tong in tast
verlangend vol van appetijt
naar een heerlijke maaltijd

23 oktober 2020

Paardentherapie

Hij wou zichzelf beter leren kennen
begon dus de markt te verkennen
vond een geschikte therapie
‘paardentherapie’
het klonk als magie
nooit van gehoord
enig in zijn soort
hij wou
en zou
proberen
iets van paarden te leren

ze voelen alles haarfijn aan
van nature hebben ze argwaan
vooral ervaren ze jou stress
lezen je dan vriendelijk de les
je moet hun vertrouwen winnen
willen ze je beminnen
dat was de info bij de eerste sessie
vele mensen met een depressie
voor het allemaal echt begon
vertelde de coach
wat er gebeuren kon
het stelde hem gerust
voelde een zekere lust
er werd ook inhoudelijk veel uitgelegd
en de coach had uitdrukkelijk gezegd
jouw therapiepaard
komt vanzelf naar je toe
kijk maar goe
de kudde bestond uit verschillende paarden
daar stond hij nu
terwijl ze mekaar aanstaarden
echter wat gebeurde
geen enkel paard kwam op hem af
een merrie liep zelfs weg in draf
zie je nou wel zei hij snel
zelfs een paard wil me niet helpen
ze moesten zijn tranen stelpen
nochtans het was een eerste harde les
daar begon immers zijn zelfkennisproces
de paarden zeiden zonder woorden
dat zulke mensen daar niet hoorden
je moet je openstellen voor anderen
anders zul je nooit veranderen
hij gaf schoorvoetend toe
diep in zichzelf geloofde hij er niet in
paarden trappen daar niet in
de volgende dag
keek het paard met witte bles
hem aandachtig aan
van bij het begin van de les
na een lichte aarzeling
kwam ze traag op hem af
ze voelde
dat hij zich aan haar overgaf
vanaf toen werd het paard met witte bles
zijn vierpotige lerares
alsook zijn beste vriend
die hij nu zo bemint
hij wil witte bles nooit meer kwijt
zij leerde hem vertrouwen in pure intimiteit
wat hij van dat paard leerde was immens
hij werd een totaal andere mens

22 oktober 2020

Puur genieten

Voor de groten
ronde van Frankrijk
voor de kleintjes
één ding
ronde van de living
eerste grote tour alleen
waggelend op haar been
ze loopt hem helemaal uit
Voke's lievelingsspruit
bij terugkomst zegt hij 'piep'
en roept hipperdepiep
oe-aa

21 oktober 2020

What's in a name

Een Kauw bewonderde welgemeend
een zeldzame Witoogeend
die roodbruine kop
viel hem direct op
toen kreeg hij in ’t oog
verdorie die heeft ook een wit oog
net als ik
toen dook ze in de dieperik
kwam even later weer boven
nog steeds met witte ogen

ze geraakten aan de praat
ach je weet hoe dat gaat
Ik ben Kauw
zei hij gauw
ik ben Witoogeend
aan mijn wit oog ontleend
mijn vrouwtje heeft wel een bruine ogen
zei hij met enig mededogen
nou zei de Kauw
mijn vrouwtje heeft wel witte ogen
en kwam wat dichter gevlogen
de eend zwom naar de kant
ze stonden nu samen aan de oeverrand
keuvelend over het weer
het drukke verkeer
het vervuilde water
het sluiten van theater
maar toen kwam de aap uit de mouw
en vertelde de zwarte Kauw
dat hij jaloers was op zijn naam
die klonk zo voornaam
Okee  okee okee
van de eenden
was er slechts één
met een wit oog
Kauw begon zijn betoog
ik ben van alle gaaien
ook de enige met een wit oog
daarom had ik Witooggaai moeten heten
dat hadden de naamgevers toch moeten weten
maar neen hij kreeg zijn naam naar zijn roep
kauw kauw kauw
de eend die niet hield van gemekker en gezaag
bedankte voor het gesprek
en vloog weg zeer laag
tonende haar witte vleugelstreep
en riep nog gauw welgemeend
ik heette ook liever Witstreepeend

20 oktober 2020

Uitgestelde koffie

Een fantastisch idee
doe gerust mee
't gaat hier om
armoede en rijkdom
als dit zou kunnen
ik zou het van harte gunnen
het is een grandioos idee
voor een café
vanaf nu
op het menu
uitgestelde koffie of thee
op weg naar een betere wereld
waar minder wordt gebedeld
waar anderen delen
met minder bedeelden
waar ze er bij kunnen zijn
wie ze ook zijn
een tasje koffie of thee
op het terrasje van ‘t café
wat anderen ook beweren
we zouden van elkaar leren
luisterend naar hun verhalen
minder schouders ophalen
in een betere wereld leven
waar mensen om mekaar geven
wie zou dat niet willen of wensen
benadrukken van 't goede in mensen
afbouw van egoïsme en hebzucht
wat zonder meer oplucht
in den uitgestelde koffie of thee
een mooie naam voor een café
waar men soms niet moet betalen

omdat anderen goedheid lieten stralen
een man vroeg een pintje en een uitgestelde
zo betaalde goede André
er niet één maar twee
gaf alzo voor voor een latere onbekende
een tournée

9 oktober 2020

Toneel

Kssjjjj kssjjjj
ze deed alsof ze schoot
met een geweer
met enkel lucht
niet meer
de ander moest nu doodvallen
na twee zogezegde knallen
de vrouw deed immers alsof ze schoot
en er merkbaar van verschoot
met dramatisch gekniel
moest de man doen
alsof hij doodviel
echter hij viel dood
echt dood
had zij hem nu vermoord
de rechter balanceerde
op een slappe koord
de jury was van slag
was het niet eerder
onopzettelijke doodslag
het werd een gigantisch juridisch kluwen
men wou zelfs procedurefouten doorduwen
na lang beraad
het woord bij de daad
de jury verklaarde onschuldig
schuldig
aan onopzettelijke doodslag
het was een zware dag
de rechter zocht als diplomaat
naar een gepaste strafmaat
wist hij veel
verdicte uiteindelijk
je mag nooit meer op toneel

18 oktober 2020

Herfstmijmering aan een waterkant

Tussen Lisdodde en riet
zingt een vogeltje zijn lied
overgoten met zachte zonnestralen
die met moeite naar beneden dalen

buitelende okergele populierbladeren
tonen een tafereeltje om in te kaderen
wirwarrige compositie
zonder ambitie

dit alles aanschouwend vanop een bank
luisterend naar fluisterende populierenklank
duikt het vogeltje terug in het Riet
waar geen mens hem nog ziet

17 oktober 2020

In de vroegte

Reeds in de vroege morgen
wuifde hij goedemorgen
door de ruit
zag ik zijn vrolijke snuit
hij vulde onze bemoste brievenbus
als was het een verweerde collectebus
een nieuwe dag
ik nam de witte omslag
waarop in mooi handschrift
met blauwe letters stond geschreven

wees door ’t goede gedreven
terwijl je dit leest
wordt het in je lijf geweven
strooi het nu verder uit
als het zaad van je lievelingskruid
zeg het leven goeiedag
gun je medemens een lach
wees een borrelende bron
een meelevende compagnon
dan weet je
het is goed
wat je doet

16 oktober 2020

’t Kan verkeren

’t Zit namelijk zo
hij wachtte op Godot
al sinds Kerstmis
hij wou weten wie Godot echt is
al moest hij wachten tot de volgende Kerstmis
maar ’t geluk zat hem niet mee
toen Godot voorbij kwam
was hij net naar ‘t WC

15 oktober 2020

Gedurfde karaoke

In de karaokebar daagde zij hem uit
hij gaf toe staat er niet voor te springen
maar durft wel een liedje zingen
waar wacht je dan op
komaan klim dat podium op
ze bleef uitdagen
okee hij zou het erop wagen
op één voorwaarde
voor hij aanvaardde
namelijk dat zij …
neen dat gaan we hier niet vertellen
dat mag je in je fantasie zelf voorstellen
het enige dat je mag weten
ze begon lichtjes te zweten
terwijl hij haar vol verwachting aanstaarde
ja ze lachte en aanvaardde
in dit hij stadium
klom hij op het podium
wendde zich tot de gekke moderator
koos een liedje uit de muziekgenerator
het was er één dat hij kon 
toen het muziekje begon
ontsnapte haar een schaterlach
want hij zong met een kwinkslag
zo vol charisma
het liedje Tequila
je hebt het vast al eens gehoord
de tekst bestaat maar uit één woord
Tequila

14 oktober 2020

Raadselachtig

Ik ken een raadseltje
zei tante Tin
tegen kleine Christine

het is lekker en het is een beest
dat naar de kermis is geweest

jaa dan weet ik het al
riep kleine Christine
een suikerspin

13 oktober 2020

Sprookjeswolken

Neerziend op glanzend wateroppervlak
weerspiegelen in een camouflagepak
donzige wollige wolken
die als water kolken

ogen glijden naar de hemel
vol overdonderend gewemel
in de wolken zie je niet het water
doch enkele ogenblikken later

vertonen zich sprookjesachtige dingen
in grijze speelse wolkenkringen
al dansend doen ze hun entree
fantasie tovert er beelden mee

12 oktober 2020

Rood oranje

Damp op de ruiten
stilte buiten
enkel een metaalachtig tikje
gratis voor niks dat klonk dat klikje
klagend herhalend en herhaald
alsof het is verdwaald
loerend naar de struik
stil zonder taalgebruik
waar het tikkend geklink klonk
achter de bemoste boomstronk
ontsloot zich een oranje borstje
een Roodborstje

11 oktober 2020

De drie noten

Onze dorpsfanfare noemt de drie noten
wat hebben we van hun muziek genoten
al meer dan tachtig jaar
wandelen ze spelend over de boulevard
tot plezier van jong en oud
nooit hadden ze een burn-out
toen kleine Jos vroeg van waar de naam komt
zei de pastoor theologisch
alee Joske dat is toch logisch
in dorpsfanfare zitten drie muzieknoten
de do de fa en de re
ben je mee?

10 oktober 2020

Natuurpoëzie

Nergens anders
altijd anders
tussen seizoenen
uitzichten zoenen
uitermate gul
rustgevend spul

9 oktober 2020

Trendy

Appke hier Appke daar
pure handelswaar
trendy trend
snel aan gewend
ouwe wijn in nieuwe zakken
commercie weet van aanpakken
het Appke wordt een doel
vals efficientiegevoel
Apps verzamelen als een sport
waar menigeen zich op stort
uit de radio klinkt fel
laadt nu de App en ga dan snel
naar het zoveelste ingangspoortje
en gooi het gauw op een koopakkoordje
voor iets dat je niet nodig hebt
waarvan 't plezier gauw wegebt
maar centjes moeten rollen
vooral uit uw zakken bollen

8 oktober 2020

Hoop

Na amper 497 dagen
wil men het er op wagen
het zover
er is een lichtende ster
België heeft een nieuwe regering
de lang verwachte kering
de vraag is
leggen ze werkelijk de eerste steen
samenwerkend over partijen heen
voor een mooi en warm gebouw
misdeelden niet meer in de kou
werken aan de vooropgestelde doelen
zodat we terug vertrouwen in de politiek voelen
een nieuwe diverse frisse ploeg
met veel werk voor de boeg
gender paritair samengesteld
tien elks welgeteld
mengeling van ervaring en jeugdigheid
kunnen zich doen voelen in het beleid
fil rouge is het heterogene
zoals de school van Athene
velen zijn blij
met deze afspiegeling
van de maatschappij
weg van
geroep, scheldpartijen en oorlogstaal
terug naar
een mooi, eerlijk en homogeen verhaal
er moet uiteraard nog veel evolueren
maar zij willen het tenminste toch proberen

6 oktober 2020

Reageren kan dmv onderstaande veldjes in te vullen 😉

Herfstwind

Zo guur
zo puur
takken gaan tekeer
in bruut herfstweer
van hier naar daar
niet wetend naar waar
bladeren tonen verkleurde randen
niet wetend waar ze gaan landen
vliegend
kiezend
zoekend
naar een landingsplaats
als allereerste ligplaats
om dan te dansen in de wind
als een spelend kind
om ergens later
voorgoed te rusten
berusten
wel
te rusten

5 oktober 2020

 
 
 

Cryptodate

Een eerste date sinds lang
hij had wel een beetje bang
zij was Francaise
een wijze
kon goed de Nederlandse taal
zijn frans is echter catastrofaal
zij hield van cryptogrammen
en of hij liever schaakte dan dammen
ja het begon slecht het zou niet baten
ze kon het niet laten
het management van Sinterklaas
wat zeg je ?
het management van Sinterklaas
hij wist het niet waar ze het over had
dat is een cryptogram he schat
helaas
komaan alstublieft vier letters
baas?
neen
niet baas
Piet ?
ook dat niet
hij werd gek van die cryptogrammen
hij hield van weiden bloemen en boomstammen
kom cherie d’amour
nog even
je moet kronkels in je denken weven
je weet
wie zoekt die vindt
het management van de Sint
je had beter gedatet met onze Staf
mais oui
onze Staf
Staf
jaa bravo
 zie je wel dat je ’t kunt
je hebt dus al een pluspunt
hij compleet afgekoeld
ik weet wat je bedoelt
goal zei ze direct
wat goal vroeg hij verward
met een versteend hart
wel ja jouw cryptische omschrijving van
'ik weet wat je bedoelt '
goal
amai zijn arme hoofd
compleet verdoofd
ze joeg hem op stang
de avond duurde lang
hij begreep waarom het haar nooit lukte
hoe ze zich ook opsmukte
hij kroop met hoofdpijn
in bed
ja watte
management van de sint
zak

4 oktober 2020

Die ene 

In diepe gedachten
kolkende chaos
honderden niemendalletjes
onbeduidend van aard
uitgezonderd die ene
veelvuldig voorkomend
altijd terugkomend
naarstig stroomopwaarts
jubelend en dansend
onweerstaanbaar schoon
uitermate buitengewoon

3 oktober 2020

Epilog

Wespen vliegen vrolijk
dansend en volop
rond stekelachtige bloempjes
van klimmende klimop
met hun kopje buigend l
aatste nectar zuigend
Klimop bloeit immers als laatste
doch ik hoorde ooit zeg nooit de laatste
maar de voorlaatste
want één ding is zeker
niets is zeker
ook de derde laatste zin helaas niet
’t is niet altijd zoals het er uitziet

2 oktober 2020

Opa's harde les

Een manneke van tien was wild
ma kreeg hem niet gestild
dja…dja…
hij wilde leren vechten
dja…dja…
zoals de echten
hij stampte om zich heen
oei weeral tegen mama’s been
dja…dja…
kom opa ik wil het leren
ging verder met stampen en duelleren
weer wild om zich heen
hard tegen opa's been
na vele keren zei opa dan
ik zal je tonen wat ik nog kan
moet je even heel goed horen
gaf hem een flinke draai om de oren
het manneke begon te wenen
stampte niet meer tegen de benen
zeg opa dat doet wel zeer he zeg
ja zei opa en gaf uitleg
als je het echt wil leren
moet je eerst leren incasseren
ga er niet van uit kind
dat je zomaar wint
bezint eer gij begint
ik meen het echt 
een vermeden gevecht
een gewonnen gevecht
tenzij ...
tenzij het echt niet anders kan
toon je dan als een echte man

1 oktober 2020

Meest recente reacties

09.11 | 16:50

Wat een prachtig gedicht heb jij neergepend met ‘wijzertje rond’!!! Er komen bijzonder mooie verwoorde zinnen in! Knap dichtwerk!!!

06.07 | 07:01

Jouw gedichtje van vandaag: Zo gewoon, zo ongewoon zo wonderschoon!!!

01.07 | 08:40

Heel mooie foto om in stilte te genieten van die prachtige, paarse schoonheid in onze zo wonderbaarlijke natuur!

06.02 | 10:53

'Flow' met de juiste flow geschreven. In golven van inspiratie, een zee van waarheid.👍

Deel deze pagina