Strijdloos

 

Regen, regen, regen

voor slakken een zegen

die kruipen en hebben het naar hun zin

maar de schildpad haalde hen in

traag kroop ze hen voorbij

zo langs opzij

de grootste slak dacht er het hare van

en deed iets wat de schildpad niet kan

 

ze kroop omhoog op het hek

tot op de hoogste stek

daar keek ze fier

met veel plezier

ze kroop langs de andere kant terug omlaag

Ze slijmde zich door de haag

en even erna

ze knabbelde aan de jonge sla

 

was me dat lekker en goe

de schildpad keek gelaten toe

de slak smikkelde en smakte

maar er kwam een kip op de vlakte

de schildpad deed teken met een wijzend gebaar

naar het naderende gevaar

maar de slak deed alsof ze het niet zag

terwijl een bedreiging klaar lag

 

de hen stapte de tuin binnen

en wist direct waar te beginnen

de slak ging eraan

ze liet nog een stukje voor de haan

zo vergaat het als je het leven ziet als een strijd

een  wedstrijd

dan lijkt iedereen een rivaal

in je eigen levensverhaal

 

de schildpad was zich van geen race bewust

ging dor het leven, stil en heel gerust

ze kroop rustig verder door

en vervolgde haar eigen spoor


15 juli 2024

Ikke

 

Ik ben wie ik ben

ik zen wie ik zen

ik doe wat ik doe

ik voel me ook goe

 

Zo begin ik elke dag

voor de spiegel met een lach

met de belofte ,iets te doen voor anderen

en iets positief te veranderen

 

Al was het een plant verpotten

of met de kleinzoon sjotten

voor iemand een klusje klaren

of een plezant gedichtje baren


Zo sprak ooit een filosoof

die ik echt geloof


14 juli 2024

Vond je het plezant om te lezen, laat het eens weten aub.
Bedankt alvast...
😉

 
 
 
 

Mindermeer

 

Toen de dag weer aanbrak

sprak een filosoof vanop een dak

 

Je moet niet meer ziin,

maar ook niet minder,dan een andere zijn

 

Het leven is, rijden op een smalle baan

zo gaat dat in dit aardse bestaan

en wat het lot je ook biedt

altijd tegenliggers in ’t verschiet

 

Rij niet als eerste in de berm maar tot op de rand

wellicht gaat de ander dan ook aan de kant

zo  is er sprake van gelijkwaardigheid

en dat is een zaligheid

 

Ga dus niet zomaar als eerste in de berm

want dat geeft innerlijk gekerm

het voelt niet fair en kleineert

je wordt er door gedomineerd 

 

En dat is niet  goed

let dus op dat je het niet doet

ga als gelijken door het leven

en laat je door fairheid omgeven

 

De filosoof kwam van het dak

van waarop hij sprak

hij reed door, aan de rand

en wuifde nog even met zijn hand


13 juli 2024

Troost

 

Hij was enkele jaartjes ouder

legde zijn hand op haar schouder

bij wijze van begrip en troost

ze was ook zo verwaarloosd

 

luisterend keek hij haar aan

wou er voor haar staan

ongelovend schudde ze haar hoofd

haar vlammetje was gedoofd

 

maar met begrip en geduld

werd ze in zijn liefde gehuld

geëerd en gewaardeerd,

het tij, was gekeerd


12 juli 2024

Grensgesnuffel

 

Ze naderde de grens

ze had maar één wens

maar daar kwam de douane

hopelijk was het een humane

 

ze toonde haar decolleté en lieve lach

was dit grensoverschrijdend gedrag?

hij haalde zijn opgeleide Border-colli

die snuffelde aan de broccoli

 

keek van hier naar daar

snoof ook aan haar

maar er leek niets aan de hand

ze mocht verder in het land

 

opgelucht reed ze door,

leunde wat naar voor

gelukkig was de gevulde banaan

hen allemaal ontgaan


11 juli 2024

Hoop 

 

Verbondenheid, een geschenk

waar innigheid in parelt

met sterren door wolken

 

aan afwisselende hemel

braafjes, hand in hand

en blij gekruld

 

met een toekomst

van zoete dromen

die ooit uit zullen komen


10 juli 2024

Haasjes

 

Ik maaide de wei

er kroop iets opzij

ik vroeg me af, wat is dat,

een egel , een rat?

 

Was me dat schrikken zeg

het kroop verder weg

hij of zij was niet alleen

ik zag er nog een.

 

Ik keek met mededogen

een haasje recht in de ogen

het lag gedrukt in het gemaaide gras

en merkte dat ik gelukkig was

 

Een mooi natuurmoment,

 een Verkadeprent,

zachtjes ging ik achteruit

met kippenvel op mijn huid.


9 juli 2024

Bosplaske (volks gedicht)

 

Dringend moest ik plassen

kon dus maar beter opkrassen

maar helaas, geen toilet in de buurt

dan maar de omgeving afgegluurd

van ver kwam een koppeltje aangestapt

even in mijn haar gekrabd

ik zocht en ik zocht

naar een weggetje met een bocht

het moest eruit

het spoot op het kruid

 

hef bleef maar stromen

niet in te tomen

plots zag ik door de struiken een hond

die rook wellicht waar ik stond

de hond kwam dichter en dichter

ik werd lichter en lichter

de hond keek

ik was van streek

daar stond ik nu in het groen

onwetend wat de hond zou doen

 

opnieuw keek ik door het gebladerte

het koppel naderde

de hond zette zich naast mij

braaf aan mijn zij, alsof hij was van mij

eindelijk en opgelucht

liet ik een zucht

het was eruit

ik hoorde gefluit

de colli luisterde en ging heen

ik pakte in, en verdween


8 juli 2024

Volgzaam gewillig


Vanuit een gemis en een tekort
had ze zich in een relatie gestort
wensen vervuld
leegten gevuld

heerlijk samen
zonder te schamen


Regen werd zonneschijn
maar het was maar schijn
ze werd gedumpt en gestort
weer gemis en tekort
kapot en verscheurd
de tweede maal dat 't gebeurt


Nooit zou het haar nog gebeuren
niemand zou haar hart nog scheuren
toch trapte ze wederom in de val
werd opnieuw een ander's speelbal
steeds een vogeltje voor de kat

zij die gewilligheid aanbad


7 juli 2024

Bijzonderling

 

Hij is aardig

maar vooral eigen-aardig

een beetje apart

zo een beetje verward

 

maar wat een vent

aandachtig en attent

behulpzaam en spaarzaam

maar ooh zo zeldzaam…

 

6 juli 2024

Magere Hein

 

Ooit komt de tijd

gedaan voor altijd

 

maar als je dit weet

je best je zorgen vergeet

 

en dankt voor elke dag

dat je leven mag...

 

5 juli 2024

Geboorte


Navelstreng van licht,
eenvoudig rakend.
Warm en blij,
in verbondenheid nabij.

Een universum
vol nederige samenzang.
Geboren verdwaald,
en in vertrouwen gehaald.

Breekbaar en spiegelend
glinsterend in kleurenpracht.
Met rozige huid

wenend luid
4 juli 2024

De Wielewaal

 

Half acht in de morgen

nog vrij van zorgen,

zingt daar de Wielewaal

in volle pracht en praal

 

Met zijn felle kleuren

zit hij me op te fleuren

toelia – toelio

toelia- toelio 

 

Zijn helder gefluit

is veel minder luid

dan die van de Merel die ook al zingt

en in decibel de Wielewaal verdringt

 

Maar de eenvoud en jodelende zang,

kust mijn wang

en spant van hoog boven in de boom

toch wel de absolute kroon


3 juli 2024

Metamorfose

 

Wolken zonder grenzen

veranderen zonder vleugels

glanzend of dof

wit of grijs

altijd eigenwijs

 

telkens weer

bij elk weer,

maar op een bepaald moment

verdwijnen ze in het niet

niemand die ze nog ziet

 

waar zijn ze dan heen

en komen ze ooit terug

zo grenzeloos divers

in wollige patronen uit cocons

van schuimend dons


2 juli 2024

Cowboy

 

Kijk, daar vliegt een Aalscholver

hij nam zijn revolver

en hij schoot en hij schoot

maar de Aalscholver viel niet dood

 

Hij viel zelfs niet neer

toen pakte hij zijn geweer

en hij schoot en hij schoot

maar de Aalscholver viel niet dood

 

Wacht maar, riep toen de kleine Sven,

want als ik later groter ben

dan komen er echte kogels in mijn geweer

en dan val je zeker neer

 

Vader lachte vanuit zijn schommelstoel

die daar stond nabij de visserspoel

hij wees naar waar de Aalscholver was geland

terwijl hij speelde met acht kogels in zijn hand


1 juli 2024