Hieronder leest u de boekrecensie van het boek


De universele waarheid der dingen


van auteur Chris De Cat


Dit boek is gratis op te laden via de site

https://djemana.wixsite.com/djemana


Boekrecensie De ultieme waarheid der dingen

 

Het tweede boek ‘De ultieme waarheid der dingen’ is een logisch en vloeiend vervolg van het eerste boek ‘Twee’, van een vierdelige arendsage waarvan de boeken reeds gratis ter beschikking zijn.
In dit vervolg komt Djemana , de Regenboogvogel’ als een soort verrijzenis in beeld.

Een nieuw leven, een nieuw beleven…

 

Het verhaalt de belevenissen van de kleurige Regenboogarend in talrijke avonturen in verschillende werelddelen, biotopen en culturen waar hij kennis maakt met vele persoonlijkheden alsook levenswijzen. Zo maakt Djemana kennis met woestijnen,  zeeën, bergen,atollen en andere gebieden die fraai worden beschreven en hem allerhande inzichten aanreiken..
Zo merkt Djemana ,  als Regenboogvogel van de maan, dat alle populaties hun eigen soort van aanspreekpunt hebben, hun eigen geloof.

De climax van het boek is  de openbaarheid van ‘De universele waarheid der dingen’ die op een wel zeer bijzondere manier gebracht wordt door een duif en verduidelijkt wordt door een mus, waardoor de filosofische inslag van het boek met nadruk is gelegd.

Naar het einde toe is er een bijzondere wending te lezen die het geheel extra pittig maakt.

Bijkomend kan gezegd dat het menselijke alledaagse leven en gedrag in deze dierenfabel mooi weerspiegeld wordt en soms confronterend is weergegeven. Zo lezen we over menselijke gedragingen als vreemdgaan, jaloezie, roddels, orde, wraak, bluffen, kwade tongen, statusjacht, listige manipulaties enz…

Vele menselijke emoties krijgen hun plaats en dit in een amusante vertelsfeer die het lezen zowel ontspannend als leerrijk maakt.

Het geheel is bovendien opgesmukt met fraaie zinspelingen en belevenissen.
Spreuken en zegswijzen krijgen een grappig dierlijk karakter waaronder bijvoorbeeld ‘dat scheelde geen pluim’…

 

Een groot deel van de levensloop passeert in het verhaal en zowel  mysterie , esoterische facetten als dagdagelijkse realiteit raken mekaar in de verbondenheid van het leven.
Fascinerend is de rol van herinneringen en hun verband met intuïtie.

 

Hier en daar borrelen levensinzichten op waar ieder wat kan van leren, zoals dus het complex geheel dat alles omvat, en dat alles ….mag je letterlijk nemen. Immers DE universele waarheid der dingen is een mooi verwoorde inhoud, betere wijn in nieuwe zakken

 

Volledigheidshalve zit het boek vol natuurweetjes, wijsheden en grappen. Ook niet benauwd voor kleine ‘Inside jokes’, zo wordt een heidegebied Ericana genoemd naar de Latijnse benaming van heide, zijnde ‘Erica’.
Vele dieren passeren de revue, albatrossen, parkieten, robben, uilen, vissen, krabben en nog vele andere… Ook komen er dieren terug vanuit het eerste boek zoals bijvoorbeeld de gladijzen .

Tot slot mag gezegd dat je tussen de regels door leest hoe leiders en politici zich zouden moeten gedragen om de mensen, de gemeenschap tot nut te zijn.

Kortom, wederom een boeiende ontspannende leeservaring  die zowel leerrijk, inzichtelijk en vlot leesbaar is door de indeling in kleine korte hoofdstukken

 

Ik kijk alvast uit naar het derde boek van Chris De Cat… ‘Terug naar Korondal’.

 

P.S.:
De vierdelige boekenreeks is gratis op te laden via de site van Chris De Cat https://djemana.wixsite.com/djemana