Gelukkig Nieuwjaar

 

Vanwege Godaar

een Gelukkig Nieuwjaar

moge het geluk en vreugde brengen

nu de dagen weer beginnen te lengen

 

genieten van iets klein

gezellige samenzijn

met kinderlachjes als verpozing

snoepjes en liefkozing

 

maar vooral, hoop en innerlijke rust

genegenheid en een beetje lust

dat we voldaan en tevreden leven

ons door goede mensen omgeven

 

met een gedicht voor elk moment

dat op het leven  is geënt

samen met onze natuur

als onze beste buur


1 januarie 2024 

Koning in de lucht


Winter en grijs winderig weer
de meeuwen krijsten zeer
een groep van wel tien
liet zich horen en zien


met trage vleugelslag vlogen ze door
eentje nam er zelfs een zijspoor
en met hun zwart vlekje op hun witte kop
droegen ze precies een zwarte oordop


allemaal Kokmeeuwen
de enige meeuwen die schreeuwen
na wat gezweef vervolgden ze hun vlucht
de koningen van de lucht


31 december 2023

Een reactie is altijd welkom... 😉

 
 
 
 

Voedervink

 

Zonnepitten op de grond

en de vinken springen in het rond

een koppeltje dagelijks op post

op z’n ’s winters uitgedost

 

mooi op kleur en in de weer

zijn ze er alweer

met witte buitenste staartpennen gespreid

die hij landend ten toon vlijt

 

het vrouwtje komt meestal wat achterop

met minder fel gekleurde grijze bovenkop

toch zijn ze dagelijks met z’n twee

en delen ze wel en wee


30 december 2023

Gele welkom

 

De winterjasmijn is een goede tip

een winterse topper met stip

bloeit tot februari in zacht geel

opvallend als geheel

 

een ideale charmeur

aan de inkomdeur

neem het van mij aan

eens je hem hebt, laat je hem zeker staan

 

want een mooiere welkom is er niet

feestelijk bloeiend zonder limiet

eigenlijk zou de Winterjasmijn

in elke tuin aanwezig mogen zijn


29 december 2023

Boezemvriendinnen

 

Twee boezemvriendinnen

lagen te spinnen

in dat warme bed

taboes op nul gezet

 

Ze ontdekten mekaar

het gebeurde zomaar

hun liefdevolle lust

werd geblust

 

Hun boezems kenden geen geheimen meer

handen streelden op en neer

ze ontdekten elkaars lichaam

golvend zacht en aangenaam

 

Vertelden elkaar geheimen

in een roes van bezwijmen

boezemvriendinnen in woord en daad

samen op internaat


28 december 2023

Gekoester (poëzie)

 

Lust van huid

kwetsbaar en broos

jagend en smachtend

genietend in roes

 

Uitmondend in herinnering

met waardevol gekoester

van frisheid en plezier

dansend in gedachten

 

Verleden in heden

dagdagelijks gekomen

met zachte treden

in stilte aanbeden


27 december 2023

Kerstepilog

 

Kerstmis alweer voorbij

spijt in ’t hart

mensen toch nog blij

een doorstart

 

noem het dan maar tweede kerst

een soort van epilog

dan hebben ze er alles uitgeperst

met kerst in ‘t kielzog


het kindje mag zijn muts nog dragen

liggend op zijn buik
het zijn toch nog kerstedagen
waarom geen drieluik


26 december 2023

Geluk

 

Een man ging op zoek naar geluk

want zijn leven leek stuk

hij ontmoette vele mensen

die hem het beste wensten

 

ze gaven hem elk een goede raad

die voor waarheid staat

lees hier wat ze hem vertelden

zijn helden

 

Stop met uw geloof

redeneerde de filosoof

 

Blijf de ziekte voor

concludeerde de doktoor

 

Luister niet naar mooie praat

pleitte de advocaat

 

Wees uw eigen leverancier

spitte de tuinier

 

Kijk eens omhoog

riep de ornitholoog

 

Plant een boom

smeekte zijn oom

 

Wees eens nudist

verklaarde de naturist

 

Ga steeds verder

verhelderde de herder

 

Wees een liefdevolle minnaar
fluisterde Godaar

 

Stop met gepieker

speechte de politieker

 

Blijf met de voetjes op de vloer
lachte de boer

 

Doe gewoon

zei een allochtoon

 

Doe wijn bij uw water

toonde de psychiater

 

Begin nooit met ‘ik’

mediteerde de monnik

 

Blijf in dialoog

verkondigde de theoloog

 

Trek aan niemands oor
preekte meneer pastoor

 

Wees wat zachter

adviseerde Dirk De Wachter

 

maar hij luisterde vooral naar de stoicijn

 

Laat het zijn

maak het niet groter dan het is

het is wat het is


25 december 2023

Kerstdagen


Moge
vele  gedichten
je dagen verlichten

met beelden die beroeren

en je elders voeren en moge woorden
je innerlijk bekoren bij het ochtendgloren

in dagen van voorspoed en geluk, met de
schoon
heid
van een
 bloemenstuk


24 december 2023

Vervuiling (poëzie)

 

Versierde druppels van eenvoud

glijden rustig in warm en koud

wolken dansen in de maan

met regen die komt en weer zal gaan

 

in schoonheid opengevouwen aanwezig

uniek lenig en enig

beschilderd met plooien

langs bergen en dalen die glooien

 

nat in licht en troost

stromend loost

vergif dat flitst in breinen

als verdekte landmijnen


23 december 2023

Kerstconcert (poëzie)

 

Holle ruimte vol klanken.
Zitten op kerkbanken.

Dicht bij mekaar,

voor het grote altaar

 

Harmonie speelt bekende deuntjes.

Hier en daar lichte kreuntjes.

Binnengeluidjes van genot,

in het theaterhuis van God


22 december 2023

Bokkesprong

 

Ze kwamen elkaar tegen

langs smalle wegen,

wandelend door de natuur

onze nauwste gebuur

 

ze naderden mekaar,

beiden vogelaar,

lachten, en zeiden goedendag

maar 't was tegen een vrouw, die in ’t gras lag


21 december 2023

Samen

 

't Waren mussen en geen mezen

die daar zaten mooi te wezen

op de naakte takken zonder blad

in een struik die geen jas aan had

 

ze waren speels en frivool

samen op de dool

dicht bij mekaar

in de oude hazelaar


20 december 2023

Heikneuters


Buitenkant is geen binnenkant
zei hij die woonde aan de rand
we worden verwaarloosd en geminacht
we zijn te min in hun domme gedacht

toch is ’t plezier er hier niet minder om
en zijn we zeker ook niet dom
we weten zelfs beter dan hen te leven
we kennen het belang van geven

hier wordt gelachen en gezwansd
pinten gedronken en gedanst
we zijn sociaal onderlegd
er wordt zelfs nog goeiedag gezegd

en zit je aan de rand
Is er een helpende hand
maar voor die van daar middenin
zijn we te min


19 december 2023

Zoeken (poëzie)


Knisperend samenspel der dingen
waarmee we ons graag omringen
fonkelende illusies
melodieuze percussies

dwalend door het leven
wetend, het is maar even
zwevend en dalend
al dan niet verhalend

op zoek naar wat we zoeken
starten en stoppen
en nooit vinden
maar als 't zoeken stopt, geluk aanklopt


18 december 2023

Afscheid van cultuurcafé 't Stationneke


We zijn niet zo blij

een plezante periode is voorbij

café ’t Stationneke in Berlaar

is er helemaal mee klaar

 

het was er nochtans heel goe

maar Paulientje doet de boeken toe

we zullen haar lach en engagement missen

alsook de speelsheid en zelf bereide dissen

 

de spetterende optredens en het gezellige zonneterras

behoren nu tot iets dat ‘was’

het is in de tijd vervlogen

een plaats waar de mensen naartoe werden gezogen

 

maar, desalniettemin

elk einde geeft een nieuw begin

we hebben een mooie tijd in ’t Stationneke gehad

we wensen Paulien succes op het verdere levenspad

 

ze neemt nu een nieuwe trein

om haar te brengen waar ze wil zijn…


17 december 2023

Nog eentje...


Met een dorstige maag
vroeg hij, een biertje graag

een donker of een licht
geef me maar een licht
een zwaar of een licht
nu koos hij niet voor licht

het was lekker allicht
hij bleef drinken tot het maanlicht
maar plots ging uit het licht
kreeg zijn poep niet meer opgelicht

weliswaar zonder dorstige maag
maar met een stuk in zijne kraag


16 december 2023

Verrassing


Een caféganger kwam binnen
de oude moeder in een kleed van linnen 
knikte met een lach
zei vriendelijk goeiedag


ze was bij de pinken
vroeg “wat mogen we drinken”
hij bestelde een koffie 'met'
en nam de gazet


las de krant
met zijn hoofd in de hand
de warme koffie 'met'

werd op de tafel gezet


hij keek omhoog en schrok van wat hij zag
hij schoot zelfs in een lach
hij verwachtte de moeder te zien
maar het was de jonge Paulien


dat had hij dus niet verwacht
en ook niet gedacht
maar wel aangenaam verrast
hield zijn hoofd niet meer vast


15 december 2023

Smeedwijzer

 

Met klopijzer op ijzer

smeedde  smid de wijzer

van de grote torenklok

hoog boven in de nok

 

Sterker als voorheen

wijst hij nu voor iedereen

het juiste uur

gesmeed in gloeiend vuur


14 december 2023

Politiek


Meningen vlogen heen en weer

als bladeren bij windig weer

discussies langs alle kanten

ze wisten allen van wanten

 

de woordenstrijd duurde langer dan verwacht

tot wel een kot in de nacht

maar tegen de ochtend kwamen ze overeen

geen enkele nog met een stijf been

 

want zo gaat het in een democratie

helaas gepaard met grote bureaucratie en diplomatie

maar is er iets beter

in onze ether


13 december 2023

Sneeuwbes

 

Witte bessen sieren de struik

en geven hem een parelpruik

hier en daar vind je wel een exemplaar

dat je kunt aanschouwen in het najaar

 

pronkend als een prinses

staat daar dan een Sneeuwbes

getooid met bessen als witte kerstballen

die lang blijven zitten voor ze vallen

 

vaak in onze parken te zien

dikwijls met een stuk of tien

want hij is nogal een woekeraar

maar meestal is dat geen bezwaar

 

de bessen zijn giftig en niet te eten

alsof de vogels het weten

alleen de fazant

gebruikt ze als proviand

 

voor kinderen is het echter dolle pret

want als er op een bes een voetje wordt gezet

horen ze een zachte knal

en volgen er meestal nog een tiental


12 december 2023

Geschrokken


Stanneke was altijd blij
en er als de kippen bij
om ze te gaan voeren en eitjes te pakken
hij strooide dan graan uit jutte zakken


maar wat was hij geschrokken
toen ze nog maar net waren vertrokken
hij liep met grote voorsprong
toen een kat uit de klimop sprong


hij was er ocharme zo van aangedaan
dat sindsdien vake hem moest voorgaan
doch deze wil dat hij zijn angst beheerst
en laat hem altijd eerst


Stanneke kijkt dan goed in het rond
met gesloten mond
en zal altijd eerst in zijn handjes slaan
vooraleer hij de klimop voorbij zal gaan


11 december 2023

Donker blauwtje

 

Een gedicht

van een jonker

zag het licht

in het donker

 

bij volle maan

achter een wolk

zag ze hem staan

met zijn dolk

 

de jonge ridder

schreef de vrouw

ik ben je aanbidder

kom toch gauw

 

ze zag hem staan

maar liep weg

hij was aangedaan

zonder uitleg

 

sprong op zijn paard

en reed heen

trok aan zijn baard

en de maan scheen


10 december 2023

Huidhonger (poëzie)

 

Als door balsem gegleden

op warme huid

met zachtheid

omgeven

 

in contouren

van harmonie

opengevouwen 

met vol verlangen

 

naar dartelend geluk

in verpozend verblijf

elkaar rakend aanrakend

met stromen van euforie

 

teder bedwelmend

in roes van genot

kronkelend bijeen

paarsgewijs één


9 december 2023

VoederplekHet gordijn is gevallen
de bladeren zijn afgevallen
en met de takken bloot
lijkt de boom niet meer zo groot

vogels zitten onverdekt
worden makkelijk  ontdekt
zitten daar nu te kijk                  
mooi en kleurrijk

vaak druk in de weer
fladderen ze heen en weer
van vetbol naar pindakaas
en andere extra’s

zoals zaadjes en zonnepitten
die achter een dradend netje klaar zitten
maar ook de restjes van het brood
helpen gevederde vrienden uit de nood

het hoeft geen betoog
het is een lust voor het oog
al dat gepik en drukkigheid
dat menig mens verblijdt


8 december 2023

Bijzaken

 

Een wesp was jaloers op de bij

want weet je wat ze zei

jij bent voornaam

want je hebt een bijnaam

 

ja zei de bij

maar jij

jij verdient een medaille

want je hebt een wespentaille

 

zo is er altijd wel iets dat de ander heeft

en je zelf nastreeft

maar geniet van wat je hebt

en van wie je liefhebt

 

ja zei de wesp tegen de bij

je maakte me weer blij

zo deden ze beiden hun zeg

en vlogen samen weg


7 december 2023

Gespot

 

Ook al komt hij van ver

nu, is het eindelijk zover

daar komt de heilige Sint

de goede kindervriend

 

niets zal de pret verhinderen

want dit jaar, geen stoute kinderen

en hopelijk heeft de Sint de brieven goed gelezen

dan is het juiste speelgoed door de schouw gerezen

 

dan zullen oogjes blinken en handjes reiken

terwijl de ouders glimlachend kijken

naar de blijheid en het getoon

van dochter of zoon

 

marsepeinen

en mandarijnen

een chocolade sint en Piet

het kind weet niet wat het ziet

 

en bovenop al die snoep

nog het vele speelgoed

de pret kan niet op

kinderen genieten volop


6 december 2023

Ravotter

 

Een kind, wispelturig

hevig en vurig

geïnteresseerd in alles

prutst aan van alles

 

’t is zo schoon

dat spontaan vertoon

zoveel waard

was maar iedereen zo op aard


5 december 2023

’t Kan verkeren

 

We gaan er nog ene pakken,

voordat ze ons pakken

zei de man zonder pardon

en even later stond hij op de bon

 

hij was verward

was de BOB campagne dan al gestart

één komma twee promille

het had niet gebaat, de keelpastille


4 december 2023

Eerste wit


’t Zijn de eerste sneeuwvlokken
die ons naar het raam lokken
wat een feeëriek gezicht
ogen naar buiten gericht

heel even niet gepraat
over opwarming van ‘t klimaat
want nu onze tuin wordt betoverd
heeft de sneeuw ons hartje veroverd


3 december 2023

Klokgewijs


Een man zei
ik haat klokken

de kerkklok
de alarmklok
de prikklok

een vrouw zei
ik hou van klokken

de sneeuwklokken
de meiklokken
de lenteklokken

doch, in beider belangen
wordt dit niet aan de grote klok gehangen


2 december 2023

Lichtsfeer


De lichtjes die een gans jaar in de lade lagen
helpen ons nu door donkere dagen
overal komen ze naar buiten
zowel voor als achter de ruiten

zorgen voor een gezellige sfeer
bij het kille winterweer
brengen licht en kleur
en gefonkel in het interieur

duizenden sterretjes en zonnen
geven als kunstmatige bronnen
blijheid
en gezelligheid

want buiten bijt de kou
opdat je binnen blijven zou
bij de warme haard
waar mijmerend in vlammen wordt gestaard


1 december 2023