• Waarom kan Europa geen leger vormen maar wel het maximum decibels van een grasmachine bepalen...
  (Hendrik Vos, Belgisch politicoloog. verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij ook directeur van het Centrum voor EU-studies is, specialisaties zijn Europese Politiek, Besluitvorming in de Europese Unie en Actuele vraagstukken van de Europese politiek)

 • Het is misschien tactiek maar zijn er niet te veel advocaten en te weinig filosofen in de politiek...
  (Godart)

 • Gevoelige mannen geven de voorkeur aan de avond boven de ochtend, aan de nacht boven de dag, en aan de schoonheid van een rijpe vrouw boven die van een meisje...
  (Paul Léautaud, Frans schrijver, 1872-1956)

 • Het land zit in de puree, doch er zijn er altijd die er kroketten van weten te maken...
  (Hugo Olaerts, Vlaams aforist, voormalig Belgisch Vlaamsgezind politicus voor de Volksunie, 1949 - )

 • Er zijn mensen die geen vlieg kwaad doen omdat ze er geen kunnen vangen...

  (Helmut Qualtinger, Oostenrijks acteur, cabaretier en auteur 1928-1986)

 • We mogen zien hoe ze mensen kapot maken maar niet hoe ze ze maken...
  (gehoord in de wachtzaal van een huisarts, over de verpreutsing van de moderne maatschappij)

 • Bezint eer ge bevriendt...
  (sociale media expert Chris Demeyere)

 • Dit leven zal nooit zonder stormen zijn. Stop met bang te zijn voor de storm. Bouw een innerlijke schuilplaats...
  (Yasmin Mogahed, Amerikaans opvoedster 1980- )

 • Niet omdat ge gezond zijt dat ge u altijd goed voelt….
  (Coely Mbueno, Belgisch zangeres en rapster, te gast in ‘het huis’ op VRT dd 20 november 2023)

 • Er is veel slecht in 't eten om het goed te houden...

 • (Rita)

 • Mensen zijn altijd gehaast en zoeken en zoeken en zoeken, tot ze Hein tegenkomen...
  (uit het boek 'De kleine Johannes van Frederik Van Eeden)

 • Als je de vissen ziet binnen komen, zijn 't helaas geen natte minnedromen...
  (Godart)

 • Iedereen heeft een etalage, een winkel en een magazijn...
  (Rika Ponnet, seksuologe, schrijfster en is in de media veel gevraagd als relatie-expert)

 • Angsten zijn een verdedigingsmiddel tegen gevaar maar treden soms op zonder gevaar, dat is het gevaar..
  (Godart)

 • Uit je schelp komen, opent nieuwe dromen...
  (Godart)

 • Mensen zijn veel minder geinteresseerd in wat je hun probeert te laten zien dan wat je voor hen tracht te verbergen...

  (Nicholas Taleb, uit het boek 'Het bed van Procrustes')

 • Denken is goed…
  (Rita, echtgenote van Godart)

 • Wat door mensen is gemaakt,  kan door mensen worden gekraakt…

  (Godart)

 • November heeft maar 30 dagen, maar dikwijls veel wind en regenvlagen...

  (weerspreuk)

 • Een foto wordt genomen zodat het geluksmomentje u niet wordt ontnomen…
  (Godart)

 • TV, poppenkast voor grote mensen...
  (Godart)

 • Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten...
  (Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832)

 • Het kost veel mensen veel voorbereiding om alledaags te worden...
  (Nassim Nicholas Taleb, Libanees-Amerikaans auteur, bekende werken zijn De Zwarte zwaan, Misleid door toeval en Het bed van Procrustes)

 • Waar wachten, vergeten wordt, is berusting, topsport...
  (Godart)

 • Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel...
  (Plato, Grieks filosoof, 427 v.C. - 347 v.C.)

 • Gaarne zien woont altijd in het hart , ook als is het er omheen soms hard...
  (Godart)

 • Een bries geeft geen verlies, maar storm verandert het landschap enorm ...
  (Godart)

 • Toen pissen plassen werd en kakken poepen , is 't gezeik begonnen...
  (Julius Schellens, auteur van Oproer in de Kempen, voorzitter van  de Westelde Poëzieclub)

 • In openheid kan er veel gesloten worden...
  (Godart)